Gus Maussen On-site Storytelling & Podcasts

Audioproducties voor musea, historische gebouwen en culturele instellingen.
Gericht kijken, gedoseerd vertellen: een optimale beleving, een unieke ervaring.

Gebouwen en collecties tot leven brengen

... met verhalen die betekenis geven aan wat je ziet en het bezoek tot een onvergetelijke ervaring maken. Met alle aandacht gericht op het unieke dat ter plaatse geboden wordt. Dat is wat een audiotour bij uitstek doet.

Mijn aandacht bij het produceren van audiotours gaat vooral uit naar het perspectief van de bezoekers; bezoekers die vaak onbekend zijn met het gebouw of de collectie, verschillende culturele achtergronden hebben en uiteenlopende verwachtingen. Maar bezoekers die – hoe divers ook – één gemeenschappelijke deler hebben: ze willen verrast, verrijkt en geraakt worden. Ze willen thuiskomen met nieuwe inzichten en leuke weetjes, met opmerkelijke verhalen om te delen.

Welke verhalen vertel je dan? En hóe vertel je ze, zodat al die verschillende bezoekers aan hun trekken komen? De ene keer is het de gulden middenweg, de andere keer een kwestie van keuzes. Soms wordt de informatie gelaagd aangeboden. In alle gevallen is het selecteren en doseren van informatie van groot belang. De vaak enorme hoeveelheid aan beschikbare informatie wordt effectief vertaald in een optimale beleving van de bezoeker.

Van concept tot oplevering

Van conceptontwikkeling, schrijven en script editing tot het begeleiden van vertalingen, het selecteren van stemmen, opnamebegeleiding en projectmanagement; voor het gehele productieproces draag ik (desgewenst) zorg. Daarbij maak ik gebruik van een door de jaren heen opgebouwd netwerk van hooggekwalificeerde schrijvers, vertalers, stemmen/acteurs en studio's.

Omdat de kwaliteit van het eindproduct ter herleiden is naar alle facetten van de productie, wordt voor elke productiefase (script, vertalingen, opnames, montages) voldoende tijd ingeruimd. Voor al mijn projecten wordt een duidelijke planning gemaakt, waarbij de betrokken partijen precies weten wanneer er iets van hen verwacht wordt en wanneer ze iets kunnen verwachten.

De afgelopen tien jaar produceerde ik audio- en multimediatours voor tientallen culturele instellingen in binnen- en buitenland, waaronder De Nieuwe Kerk Amsterdam, het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum, het Amsterdam Museum en Het Scheepvaartmuseum, evenals voor House of Bols, Keukenhof, de Euromast, Alcatraz, Elvis Presley's Graceland, Louvre Lens en The National Gallery. Iedere instelling heeft een ander karakter en vertelt een eigen verhaal. Kortom: elke productie is maatwerk.

Als Premium Content Partner van Guide ID, producent en leverancier van de Podcatcher, help ik veel van haar klanten met het bouwen van de tours in het Podcatcher platform.